ਫੈਮਲੀ ਸਟ੍ਰੋਕ - ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੁੜਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲੇਡਾ ਲੋਥੈਰੀਓਸ ਐਂਜਲਿਕ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟੀ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ


ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: