ਲੱਕੀ ਸਟੱਡ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਟੈਪਸਿਸ ਹੈਲੀ ਸਪੇਡਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਪੈਨੀ ਬਾਰਬਰ - ਫ੍ਰੀਯੂਜ਼ਮਿਲਫ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗ ਕੀਤਾ


ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: